Menu Close menu

20.09.2022 Kimmo Järvinen

Vuotoääniloggerit testiin Suonenjoella

* * *

Suonenjoella laitettiin IoT-loggerit testiin piileskelevän vuodon etsinnässä. Miten kävi?

Tässä eräänä päivänä kävin vaihtamassa yleisiä kuulumisia Suonenjoen Vesi Oy:n toimarin Antti Väätäisen kanssa, ja puheenaiheeksi nousivat korreloivat vuotoääniloggerimme. Heillä oli ojaan nousevasta vedestä herännyt epäilys, että linja vuotaa, ja vaikka linja oli jo aikaisemmin yhdestä kohtaa kaivettu auki, vuotoa ei ollut löytynyt. Koska veden tulo sen jälkeen heikkeni, jäi jäljelle epätietoisuus. Ehkä vesi oli sittenkin vain sadevettä.

Koska loggerit olivat minulla mukana, päätettiin, että paluumatkalla heitän ne yön ajaksi hommiin, ja katsotaan mitä ne sanovat. Sain Antilta kartan, josta selvisivät verkoston perustiedot: sijainti, poikkipinnat, pituudet ja materiaalit. Vein kartan valmiiksi järjestelmään, ja laitoksen omat asentajat asensivat alueelle 5 kpl loggereita ohjeiden mukaan. Näin saatiin kerralla tutkittua isompi alue ja varmistettua, ettei vuotoja ole useampia.

Mitä löytyi?

Seuraavana päivänä kuuntelun tulos näytti varsin selkeän vuotoäänen loggerista, joka oli lähellä putkien risteyskohtaa, mutta korrelointi ei pystynyt antamaan täysin selkeää sijaintia vuodolle. Kuuntelua oli toki takana vain yksi yö – useimmiten mittausjaksoksi suositellaan noin 5 vuorokautta, jotta mahdolliset tilapäiset häiriöt saadaan rajattua pois tuloksista.

Maamikrofonin käyttäminen on myös aina suositeltavaa, jotta vuotopaikka voidaan tarkentaa ennen kaivamista. Tällä kertaa sitä ei kuitenkaaan käytetty, vaan Suonenjoen oma työryhmä kaivoi oletetun vikapaikan auki loggerin tietojen perusteella. Vuoto löytyikin noin 7 m päässä mittauspisteenä olleesta venttiilistä, luoteen suuntaan lähtevästä valurautaputkesta. 

  

Mitä siis opittiin?

Vuotoäänen kuuntelu onnistui loistavasti, mutta korrelointi osui aavistuksen verran viereen. Osasyynä tähän on se, että vuotavan putken toisessa päässä oleva seuraava loggeri oli kaukana, noin 235 m päässä, eikä kuullut vuotoääntä. Oman epätarkkuutensa paikannukseen toi myös se, ettei lähtötietoja tuotu mittatarkasti tiedostosiirtona vaan loggereiden ja putkien sijainnit sijoitettiin karttapohjaan vain karkeasti. Lisäksi runkolinjan oikea sijainti maastossa heitti noin 2 m risteyksen kohdalla.

”Meillä on tunnettuja vuotoja hyvin vähän ja omalla ammattitaitoisella porukalla ne on hyvin löydetty”, kertoo Suonenjoen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Antti Väätäinen. ”Piilovuotojen löytämiseen tämän tyyppiset loggerit voisivat olla hyvä apu, jolloin vuodot löydettäisiin ja voitaisiin korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vuotoja ja katkoksia vedenjakeluun.”

 

Oletko törmännyt samantapaisiin vuotoihin oman verkostosi parissa? Mikäli aihe herätti kiinnostuksen ja haluat kuulla lisää korreloivien IoT-vuotoääniloggereiden mahdollisuuksista, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

 

Kimmo Järvinen
Kumppanuus- ja kehitysjohtaja
puh. 040 653 2073 / kimmo.jarvinen@vmsv.fi