Menu Close menu

11.09.2023 VMSV Oy

Hiilijalanjälkeä etsimässä: VMSV:n ensimmäinen päästöraportti

VMSV selvitti ensimmäistä kertaa hiilidioksidipäästöjensä määrän. Katso raportti videolta.

”Juttelin noin vuosi sitten yhden tutun toisen urakoitsijan kanssa infra-alan kehittymisestä ja ympäristöasioista, ja tulin kysyneeksi että paljonko teillä muuten on hiilidioksidipäästöt? Hän meni siinä vähän vaikeaksi, ja minun oli pakko sanoa että ei tarvitse hämmentyä kysymyksestä, että ei mekään tiedetä.” - Ari Huusko, VMSV:n toimitusjohtaja

Vaatimukset hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ovat yhteiskunnassamme kovat: odotuksia tulee paitsi hallituksen, myös asiakkaiden suunnalta, ja lisäksi asiassa painavat yhtiömme omat arvot tähdätä kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Toimialallamme päästöjä tulee paljon ja niiden vähentäminen on erityisen haastavaa ja kallista, mutta haluamme kuitenkin pysyä menossa mukana. Edellä mainittu keskustelu oli yksi niistä tekijöistä, jotka vahvistivat yhtiön näkemystä siitä, että tässäkin asiassa on tärkeää lähteä liikkeelle nykytilan kartoituksesta.

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy osallistui ELY-keskuksen ja EU:n rahoittamaan "Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta" -hankkeeseen, jonka koulutuksesta vastasi Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy. Hankkeen päämääränä oli tunnistaa VMSV:n päästölähteet, laskea hiilidioksidipäästöt vuodelta 2022 ja selvittää mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen tulevaisuudessa. Samalla hankittiin tarvittavat tiedot ja taidot päästöjen laskemiseen jatkossa sekä tärkeimpien päästölähteiden säännölliseen seurantaan.

Laskenta jaettiin kolmeen osaan: suorat päästöt (kuten polttoaineiden kulutus), ostoenergian epäsuorat päästöt (kuten sähkö ja kaukolämpö), ja muut epäsuorat päästöt.

Hiilidioksidipäästömme vuonna 2022 olivat yhteensä 618,85 tonnia. Suhteutettuna liikevaihtoon tämä tarkoittaa 101,45 tonnia päästöjä miljoonaa euroa kohden. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 8,6 tonnia hiilidioksidia, joten yrityksemme päästöt vastaavat noin 72 ihmisen hiilidioksidipäästöjä.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun VMSV:n päästöt laskettiin. Jatkossa ne lasketaan vuosittain ja niiden kehitystä seurataan. Päästöjä seurataan myös ajoneuvo- ja tankkausraporttien avulla pitkin vuotta.  

Päästölaskentahankkeen loppuraportin voit katsoa videomuodossa alta. Videon tuottamisessa on käytetty hyödyksi tekoälyä.