Menu Close menu

26.03.2019 Siiri Varjola

Metsä-Sairilan johtolinjaurakka 3:n rakentaminen

Mikkelin Salosaaren poikki kulkevan paineviemärin rakentaminen sisälsi rutkasti louhintaa, suurten putkien hitsausta sekä kookkaan laitekaivorakennuksen rakennustyön.

Mikkelin jätevedenpuhdistamo on tulossa elinkaarensa päähän ja tästä syystä Mikkelin kaupunki rakentaa Metsä-Sairilaan uutta kallion sisään louhittua jätevedenpuhdistamoa. VMSV osallistui hankkeeseen rakentamalla Salosaaren poikki kulkevan osuuden uusista siirtoviemäriputkista.

VMSV:n urakkaosuus käsitti n. 600 metrin matkalta useita DN 160-900 vesi- ja viemäriputkia, joiden yhteyteen nousi myös betoninen laitekaivorakennus. Rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2017, saatettiin valmiiksi vuoden 2018 aikana ja keväälle 2019 jätettiin vielä pieniä viimeistelytöitä.

Urakan varrelta kertyi myös runsaasti kuvia. Pienet kuvat näet suurempana klikkaamalla niitä.

 

Maaliskuu: Pidemmiksi osuuksiksi hitsatut putket odottavat hitsausteltan vieressä alustojen valmistumista ja kaivantoon siirtämistä.

 

Huhtikuu: Ilmassa alkaa olla kevättä, mutta työmaalla on vielä paksusti lunta ja jäätä. Niitä sulatetaan pois asennustöiden tieltä Heat Work -roudansulatuslaitteistolla, jotta ensimmäiset putket saadaan asennettua paikoilleen Salosaaren itäpuolella. Kuvassa vertailun vuoksi kaivanto maaliskuussa ennen arinoiden rakentamista ja huhtikuussa alkutäyttöjen tekemisen aikaan.

 

Toukokuu: Koivut puhkeavat pikavauhtia lehteen ja työmaalla on yhtäkkiä kesä. Pumppaamorakennukselle valetaan pohjalaatta. 

 

Toukokuu: Putkia siirretään paikoilleen usean koneenkuljettajan yhteistyöllä. Kuun lopussa puolet kaikista putkista on paikallaan.

 

Heinäkuu: Laiterakennukselle valetaan seiniä helteisessä heinäkuun lämmössä.

 

Elokuu: Kuun alussa maarakennustyöt ovat pari viikkoa tauolla lomien takia, mutta laiterakennuksen työt jatkuvat ja urakkarajalla touhuaa JLU2-urakan rakentaja ruoppaushommissa. Kuun lopussa aloitetaan viimeisen pätkän kaivutyöt ja helteetkin alkavat hellittää. Ilmaan hiipii syksyn tuntu.

 

Syyskuu: Laiterakennuksen ympärillä asennetaan venttiileitä, paloposteja ja salaojia ja tehdään muita asennustöitä, ja rakenteita peitellään kaivantoon edistymisen mukaan.

 

Lokakuu: Laiterakennuksen sisäpuolelle asennetaan putkia, venttiileitä, sähköjohtoja ja muita lvi-osia. Kaivuri on järeiden valurautaventtiilien siirrossa tarpeellinen apu, sillä 60-senttisen linjan venttiilit painavat yli 700kg kappaleelta.

 

Maaliskuu/Lokakuu: Vertailun vuoksi linja maaliskuussa ennen putkien asennusta ja lokakuussa siistimisen jälkeen.

 

Marraskuu: Laiterakennus kaikkine osineen on peitelty maan alle lähes lopulliseen tasoonsa, vaikkakin asennustöitä sen sisällä ja päällä jatketaan vielä. Kaivantojen pintoja vielä siistitään, mutta työmaakoppeja ja varastoaluetta aletaan vähitellen purkaa pois.

 

Kuvat: Siiri Varjola, Tomi Niemilä, urakan katselmusmateriaalit

 

Aiheesta muualla:

Mipu.fi: Metsä-Sairilan uusi puhdistamo