Menu Close menu

27.11.2017 Siiri Varjola

Laurinniemi-Nenäinniemi -siirtoviemärin rakentaminen

Jätevesipuhdistamojen vaatimusten tiukentuessa monille puhdistamoille tulee saneerauspaineita. Näin oli asia myös Laukaassa Lievestuoreen jätevedenpuhdistamolla. Ongelman ratkaisemiseksi Lievestuoreen puhdistamon jätevedet päätettiin jatkossa johtaa käsiteltäväksi Nenäinniemen puhdistamolle Jyväskylään. Uuteen rakennettavaan siirtoviemärilinjaan kuuluu noin 6,5 kilometrin mittainen vesistön alitus, jonka VMSV Oy otti hoitaakseen.

 

Enimmän osan matkaa uusi siirtoviemäri seurailee suurimpien teiden linjauksia, kunnes Laurinniemessä putki sukeltaa Päijänteeseen kulkeakseen loppumatkan sen pohjassa. Tämän vesistöosuuden rakentaminen vaati erikoisosaamista, jota VMSV:ltä löytyi.

 

Kuten rakennusurakat aina, tämäkin työ aloitettiin huolellisella kartoituksella. Tässä urakassa kartoituksesta huolehti Jyväskylän Energia. Päijänteessä kulkevien vesiputkien ja kaapeleiden sijainti määritettiin viistokaikuluotauksen ja GPS-mittausten avulla, ja kriittisimmät linjat merkittiin poijuin.

Kaikuluotauksella selvitettiin myös vesistön syvyys ja pohjanmuodot, jotta saataisiin selville, mistä kohdin vesistöä olisi tarpeen ruopata. Vesistö on matalaa etenkin Nenäinniemen edustalla, missä pohjaa oli ruopattava monesta kohdin, jotta putki saataisiin laskettua vaadittuun 2,5m syvyyteen.

Putkenpätkiä ja betonipainoja

Putken rakentamista varten Noukanniemen kärkeen muotoiltiin työskentelyalusta tuomalla sinne lisää maata, jotta se kestäisi paremmin työkoneiden painon. Hotelli-ravintola Noukanniemen edustalle pystytettiin hitsausteltta, jossa varsinainen viemäriputki syntyi.

Putki hitsattiin kokoon puskuhitsauskoneella pala kerrallaan 24m mittaisista putkenpätkistä ja sitä siirrettiin vesistöön sitä mukaa, kun sitä valmistui. Ennen veteen siirtämistä putki sai ympärilleen kiekkomaisia betonipainoja, joiden tarkoituksena on pitää putki Päijänteen pohjassa sitten, kun se on vedetty lopulliseen paikkaansa.

Putken laskeminen pohjaan on aina haastava työvaihe, sillä putken paikka on määrätty muutaman metrin tarkkuudella. Koska tämä putki laskettiin vieläpä olemassa olevien linjojen välittömään läheisyyteen, sen laskeminen kysyi rakentajilta erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Putken laskeutumista seurattiin ja ohjailtiin veneiden ja GPS-paikantimien avulla.

Toimivaa ja siistiä

Rakennustöiden jälkeen putken kestävyys varmistettiin koeponnistuksella, mikä tehdään kaikille uusille vesilinjoille. Myös sukeltaja kävi tutkimassa uuden linjan vuotokohtien varalta. Jos kyseessä olisi ollut puhdasvesilinja, se olisi vielä huuhdeltu ja desinfioitu ennen käyttöönottoa, mutta viemäriputkille tätä toimenpidettä ei ole tarpeen tehdä.

Viimeinen työvaihe oli rakennuspaikan siistiminen. Työkalut, roskat ja rakennusjätteet kerättiin ja kuljetettiin pois. Viimeistelytöihin kuuluvat lisäksi työnkoneiden jälkien tasoittaminen, uuden nurmikon kylväminen turmeltuneen tilalle sekä niemenkärjen maisemointi, mutta koska näiden työvaiheiden tekeminen ei suju talvipakkasilla kinosten keskellä, niiden on odotettava kevättä ja ilmojen lämpiämistä.

Kun viimeiset maisemointitoimenpiteet on tehty, pääsevät hotelli-ravintolan vierailijat ja alueen asukkaat taas nauttimaan kauniista Päijänteen rantamaisemista – sekä tietysti uuden viemärilinjan tuomasta puhtaudesta.

Uusi siirtoviemäri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa.

 

Sydämelliset kiitokset hotelli-ravintola Noukanniemen ystävälliselle henkilökunnalle majoituksemme ja muonituksemme hoitamisesta!

 

Aiheesta muualla:

Pisara Median videot: Pisara-hanke: Lievestuoreen siirtolinja, osa 2 (Noukanniemi ja Tie 9) ja Pisara-hanke: Lievestuoreen jäteveden siirtolinja (linkit lisätty 28.2.2019)

Laukaa.fi: Laukaan Vesihuolto ja Jyväskylän Energia löysivät Pisarasta uuden ratkaisun Lievestuoreen jätevesille

Jyväskylän Energia: Lievestuoreen jätevesien siirtolinjan rakentaminen alkaa