Menu Close menu

04.09.2023 Siiri Varjola

Muutoksen tuulia Jyväskylän yksikössä, osa 2/2: Kimmo Järvinen astuu ruoriin

***

Lähes kaksi vuotta Jyväskylän yksikön vetäjän toiminut Juha Saar eli Jusa jäi pois toimesta elokuun lopussa 2023. Nyt ruoriin on astunut Kimmo Järvinen, joka tuo yksikön johtamiseen mukanaan erilaisen lähestymistavan.

Lue lisää aiheesta: Muutoksen tuulia Jyväskylän yksikössä, osa 1/2: Jusan ajatuksia matkan varrelta

 

Katse kohti tulevaa

Kuten kaksiosaisen artikkelimme ensimmäisessä osassa todettiin, muutos on välttämätöntä, mutta se on aina myös mahdollisuus. Muutokselle on annettava tilaa, ja odotamme mielenkiinnolla mitä tulevaisuus tuo mukanaan nyt, kun on Järvisen vuoro astua ruoriin.

”Kimmo on ajattelija ja kehittäjä, joka näkee luonnostaan, miten asiat linkittyvät toisiinsa ja sen, mitkä taustatekijät asioiden takana vaikuttavat”, Huusko kuvailee. ”Kimmo haluaa tehdä asiat helpommin ja paremmin ja hänellä on itseluottamusta myös toteuttaa muutokset. Strateginen ajattelu tuo pitkän tähtäimen näkemystä kiireisen arjen yläpuolelle.”

 

Samat ympyrät, eri näkökulma

Jyväskylän yksikön toiminta on jo sinänsä Järviselle tuttua, sillä hän on aikaisemmin istunut neuvottelupöydän toisella puolella, ja lisäksi hän on viimeisen vuoden ajan ollut vetovastuussa VMSV:n vuodonhakupalveluiden kehittämisestä. Jyväskylän henkilöstö ei siis ole täysin vierasta, vaikka vielä onkin paljon uusia kasvoja opeteltavaksi.

”Olemme Jusan kanssa osaamiseltamme erilaisia ja on mielenkiintoista pyrkiä auttamaan mm. tietoteknisissä asioissa ja koittaa sitä kautta parantaa työryhmien ajankäyttöä”, Kimmo miettii. ”Ja koska kenttätekemisen tuki ei minun puoleltani ole niin vahvaa, se tuo samalla itselle mahdollisuuden oppia uutta.”

”Vaikka Kimmo on vahvuuksiltaan erilainen Jusaan nähden, usko häneen on kova”, Huusko sanoo vakaasti. ”Jusan työn jälkeen tarvitaankin varmasti myös uudentyyppistä osaamista, jotta kehitys voisi jatkua hyvänä. Kimmon pitkä tausta vesihuollon parissa auttaa myös ymmärtämään asiakkaan tuskaa, jos sellaista tulee vastaan.”

Tästä Järvinen on samaa mieltä: ”Se, että ihmiset pöydän toisella puolen ovat tuttuja, antaa varmasti mahdollisuuksia hyvään yhteistyöhön, ja sopimuksen tunteminen auttaa hahmottamaan asiaa molempien kannalta”, Järvinen vahvistaa. ”Odotan että niistä on apua hyvän kumppanuuden tavoittelemisessa.”

 

Suunnitelmia ja tavoitteita

Vetäjän vaihtuminen voi luonnollisesti tuoda mukanaan joitakin muutoksia, mutta Järvinen ei aio lähteä niihin suin päin:

”Jusa on tehnyt hyvää työtä yksikön kehittämisessä ja uskon, ettei jo tehtyjä asioita ole tarpeen lähteä muuttamaan, ainakaan ennen kuin oppia tulee riittävästi tai kunnes ne nousevat henkilöstön puolelta esiin”, Järvinen kertoo. ”Ensin keskitytään vielä parantamattomien asioiden kehittämiseen ja koitetaan löytää sieltä tekijöiden arkea sekä yksikön tulosta parantavia asioita.”

Pitemmän aikavälin tavoitteina Järvisellä ovat tekemisen kannattavuuden varmistaminen sekä sen jälkeen kannattava maltillinen kasvattaminen.

”Myös maantieteellinen laajentuminen ja toimialan kehittäminen on kiinnostava mahdollisuus tulevaisuudessa”, Järvinen miettii.

 

Avointa keskustelua

Järvinen näkee tärkeänä sen, että asioista keskustellaan avoimesti niin henkilöstön kuin asiakkaankin kanssa.

”Aktiivinen vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeää. Avoimuus luo pohjaa luottamukselle ja sitä kautta vaikeampienkin haasteiden ratkominen yhteistyössä on helpompaa”, Kimmo kertoo. ”Vastaavasti hyvä henki työyhteisössä syntyy keskustelujen kautta, ja vaikka itse olen luonteeltani hiljaisenpuoleinen, niin mielelläni käyn keskusteluja, ja kuuntelen sekä analysoin asioita ennen ratkaisuja.”

Yksikön toiminnan voi olettaa muuttuvan ja kehittyvän ajan mukana. Minkälaisen jäljen Järvinen haluaisi jättää jälkeensä Jyväskylän vesiverkoston ylläpidon vetäjänä?

”Jyväskylän yksikössä on valtavasti osaamista ja samalla uutta kasvavaa osaamista kehittymässä. Toivon, että voin tällä yhdistelmällä olla mukana kasvattamassa tulevaisuuden osaajien joukkoa.”
 

Kiitämme Juha Saarta erinomaisesta työpanoksesta yhtiömme hyväksi ja Kimmolle toivotamme kaikkea hyvää uuteen tehtävään!