Menu Close menu

10.11.2023 Kimmo Järvinen

Riihimäen valurautaputkien piilovuotoja metsästämässä

***

Loggerointi on erinomainen tapa paikantaa vesiverkoston piilovuodot ja selvittää sen kuntoa, ja tällä kertaa laitteemme suuntasivat tässä tarkoituksessa Riihimäelle.

Tavoitteena kattavampi kuntotieto

Projekti toteutettiin yhteistyössä Riihimäen Veden kanssa ja sen tavoitteena oli saada lisää tietoa vesijohtoverkoston tilasta. Riihimäen Vedellä on ollut viime vuosina hyvin maltillinen laskuttamattoman veden määrä – vuonna 2022 8,3 % verkostoon pumpatusta vedestä – joten tämän perusteella isoja vuoto-ongelmia ei pitäisi olla, mutta tälle oletukselle haluttiin varmistus.

Toisekseen tavoitteena oli saada kuntotietoja, joita voitaisiin käyttää apuna saneerausohjelman suunnittelussa. Riihimäen Vesi on toteuttanut tämänkaltaista suunnitelmallista kuntotutkimusta jo jätevesiviemäreille viimeiset kolme vuotta, ja niistä saatua tietoa on käytetty hyödyksi pidemmän aikavälin verkostosaneerausohjelman laatimisessa. Toiveena oli, että tämänkertaisesta tutkimuksesta saataisiin viitettä vesijohtoverkoston saneerausalueiden kiireellisyysjärjestyksen määrittämiseen.

Vanhat rautaputket syyniin

Tutkimuskohteeksi valikoituivat Riihimäen vanhat, asfaltoiduilla alueilla kulkevat valurautalinjat. Tutkittavana oli yhteensä noin 18 kilometriä verkostoa 10 eri kohteessa, jotka Riihimäen Vesi valitsi itse. Riihimäen Vesi huolehti itse myös loggereiden siirroista maastossa, minkä seurauksena säästyi mukava kustannuserä matkustamisesta ja anturinsiirrosta mittauserien välissä. Se myös varmisti, että mittaus sujui suunnitellusti.

Meidän vastuullamme puolestaan oli toimittaa mittalaitteet, siirtää verkostotiedot pilvipalveluun ja suorittaa mittauksen vaatimat toimenpiteet järjestelmässä. Tärkeimpänä tehtävänä oli tulosten analysointi ja raportointi tilaajalle.

Mittausdataa kertyi yhteensä 300 päivän edestä vajaan 100 yksittäisen mittauksen aikana. Tutkimuksen ulkoiseksi kustannukseksi jäi alle euron / putkimetri.

Yhteispelillä sujuvasti tuloksiin

Yhteistyö Riihimäen Veden ja VMSV:n välillä sujui erinomaisesti. Niin sanottu päivittäiskommunikointi tehtiin WhatsAppin välityksellä, millä varmistettiin, että loggereiden siirtotiedot ja uudet sijainnit välittyivät sujuvasti Kimmon ja Riihimäen Veden kunnossapidon työnjohdon välillä. Käytännössä ainoana haasteena oli löytää riittävän kookkaat venttiilit, joiden kannen alle loggerit mahtuivat kunnolla, mikä ei ollut ylitsepääsemätön ongelma.

Kerätty mittausdata tarjosi valaisevaa tietoa vesijohtoverkoston tilasta, ja niiden perusteella oletus vähäisistä vuodoista osoittautui todeksi. Muutamat pienemmät vuotoäänet, joita tutkimuksessa tuli ilmi, Riihimäen Vesi tutkii itse korreloimalla tarkemmin.

Vaikka tutkimuksessa saadut tiedot eivät auta paljon eteenpäin saneerausohjelman laatimisessa, vähäinen vuotoäänien määrä kuitenkin kertoo, ettei järjestelmällisille vesijohtojen kuunteluille ole jatkossa tarvetta ainakaan toistaiseksi. Kaiken kaikkiaan projekti sujui mukavasti, ja haluamme kiittää Riihimäen Vettä sujuvasta yhteistyöstä sen aikana.

Aiomme jatkossakin jatkaa työskentelyä vesihuoltoverkoston paremman toimivuuden eteen – ota rohkeasti yhteyttä, mikäli oman verkostosi vuototilanne kiinnostaa!

 

Kimmo Järvinen
Liiketoimintajohtaja (vesihuolto)
puh. 040 653 2073 / kimmo.jarvinen@vmsv.fi